Artykuł specjalistyczny

Fundacja Rozwoju E-commerce

Przy współpracy z fundacją rozwoju e-commerce stworzyłam serię artykułów specjalistycznych dla przedsiębiorców.

Założenia:

Dokładny research

to warunek, który determinuje dobry artykuł specjalistyczny. Odbiorcy oczekują rzetelnych informacji, na których będą mogli polegać - dlatego właśnie merytoryka odgrywa tu kluczową rolę.

Profesjonalna treść

stworzona w oparciu o wiarygodne źródła (często są to obecnie obowiązujące ustawy) wzbudza zaufanie czytelnika oraz buduje renomę firmy. Jest to szczególnie ważne dla przedsiębiorstw oferujących usługi B2B.

Artykuł specjalistyczny nie musi być tożsamy z ciężkimi powiekami i marzeniem o dobrnięciu do jego końca. Poniżej udowadniam, że informacje o przepisach prawnych można przedstawić w interesujący i angażujący sposób, który wzbudzi ciekawość i sympatię czytelnika.